Skip to content

Solel: Gräsrotsfinansiering börjars

Projektavslutningen för launch: Förberedelserna för gräsrotsfinansieringen av Focused Suns nya solelmodul är klara. FourFold modulen är en väldigt spännande solelteknologi, som har utvecklats i USA och lovar att ge mycket mer energi än vanlig solelteknologi. Genom ökad effektivitet av solelteknologi blir solel mer och mer intressant också för Sverige.
Uvbo tackar för design- och gräsrotsfinansierings projektstyrningsuppdraget!

Läs mer om Focused Suns FourFold modulen, besök projektets facebooksida och stöder utvecklingen genom IndieGogos gräsrotsfinansiering.

ForuFold Module

Fourfold modulen.

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.