Skip to content

Elddans på Metallsvenskan 2014

Elddans på Metallsvenskan 2014

Rakt innan helvetiskt kanon banden Helloween, avslutning av Metallsvenkan 2014, har elden dansat över platsen! Vincent Dschinn-Fire har gjort en fantastisk elddans med små eldstavar, poi och den stora Dragon Staffen. En riktig bra uppvärmning innan Helloween har det varit!
Tack till Nikija Event för att tillåta framträdanden!


Samordning och foton: Uvbo i Bergslagen.

Elddans på Metallsvenskan 2014


Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.