Skip to content

Elddansen och kursen har varit fantastiskt!Uvbo i Bergslagen är stolt över att elddansen i Gruvparken/Klacka-Lerberg och kursen i Järnboås har varit fantastiskt!
Föreställningen var väldigt stark med mystisk livemusik och eld. Och i kursen har deltagarna byggd egna eldstavar och kunde lära sig grundläggande kunskaper.

Elddansaren Vincent kommer tillbaka den 16/17 Augusti till evenemanget Över Konunga Stollen. Välkommen att göra en kurs med Vincent efter detta -- just kontakta oss.
NA: Bergslagens Järn och Eld 2014

Läs en artikel i NA.se här: "Järn och eld i fokus i Järnboås"
... och en till finns i Länsposten: Elddans i Järnboås.


Huvudsamordnare: Uvbo i Bergslagen.
Elddansarens kursarvode stöds avTrackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.