Skip to content

Järn & Eld i Bergslagen: Kurs i elddans

På 28 och 29 maj finns unika chanser för alla som tycker om elddansen:

Vincent från Tribal Incendio, professionell elddansare, kommer till Sverige och bjuder både en framträdande i Gruvparken/Klacka-Lerberg samt en kurs var man kan bygga egna elddans-stavar och lär sig grundläggande kunskaper i elddansen.
Läs mer på http://elddans.uvbo.se


Elddans i Gruvparken
I unika atmosfären av Gruvparken i Klacka-Lerberg, en historisk järntidsområde, ska hända elddans med livemusik! Missa inte detta!

28 maj 2014
kl 20-ca 21.30
Gruvparken, Klacka-Lerberg
Inträde: 50:- kr

Evenemang på facebook

Kurs i elddans: Bygg egna elddansstavar!
Även bättre: På den 29 maj kan ni bygga egna elddansstavar och lära er grundläggande kunskaper i elddansen. Kommer och lära er något helt annorlunda!

29 maj 2014
kl 13-ca 16
Järnboås (skola eller församlingshemmet)
Biljetter inkl material för eldstaven: 200:- kr
&rArr: Boka biljetter i tiden!

Kurs på facebook

Uvbo i Bergslagen har gjort både affischen samt huvudssamordning. I samarbete med Järnboås och stöd från leader/LEader Bergslagen och Studiefrämjandet.
Foto på affischen: Ricardo Apel.


Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.