Skip to content

Uvbo i hösten

UvboMycket att göra för Uvbo:

  • Två hemsidor för svenska företagar och
  • en webbaffär,
  • presentationer och planering för en turistutvecklingsprojekt i en svensk kommun,
  • en större CMS för en idrottsvförbund,
  • workshops och "prova på" i jugger för Studiefrämjandet Lindesberg och en skola i Storå,
  • designa och samordna trycket av tröjor för Jänboås IFs vuxen- och barnlag i jugger,
  • klara en bok om jugger på tyska samt samordna översättingen till svenska ...

Det rullar.

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.